Close

El Raonador ratifica que no s’ha de pagar per un servei no prestat

El Raonador ratifica que no s’ha de pagar per un servei no prestat, i convida a buscar altres fórmules per garantir la viabilitat de les llars d’infants privades.

Marc Vila,  respon així les declaracions que aquest migdia ha fet la portaveu d’un grup reduït de guarderies privades, Vanessa Giadas, davant la decisió de cobrar quotes de manera unilateral a les mares i pares dels infants que tenen al seu càrrec, malgrat no estar oferint actualment aquest servei.

“No és just que pares i mares hagin de pagar una quota- ni que sigui reduïda- per un servei no prestat.”

Vila, argumenta la seva posició per tres grans motius: D’una banda perquè aquest col·lectiu, que no està ni tan sols constituït com associació, només parla en nom d’un grapat de llars d’infants privades, i no de  la totalitat dels centres existents, alguns dels quals ja s’han posat en contacte amb el Raonador per donar a conèixer la seva situació i exposar altres solucions més raonables, com la d’avançar la matrícula del proper curs escolar.

En segon lloc, es consideraria molt preocupant, si tal i com es dona a entendre, s’haguessin demanat crèdits tous, ja, que de ser cert, aquesta acció seria incompatible amb la de reclamar quotes als usuaris. Recordem, que l’objectiu final d’aquests crèdits tou és garantir la viabilitat de les empreses que han aturat la seva activitat.

En tercer lloc, si les parts haguessin consensuat aquesta mesura amb mares i pares,  no hi hauria res a dir, però no ha estat el cas, ja que les quotes- amb reducció o sense- han estat imposades de forma unilateral per l’empresa.

El Raonador, obre les portes de la institució a aquest col·lectiu- per buscar,  tal i com ja han fet altres llars d’infants privades- la millor manera de resoldre aquesta situació, que afecta la viabilitat  futura d’aquestes empreses que tan bona feina fan amb la cura dels nostres infants.