Close

El Raonador demana que es reforci l’escut social de cara al 2021

L’informe de l’any 2019 evidencia com, les problemàtiques prèvies a la pandèmia, continuen sent els grans temes del 2020 i principis del 2021.
L’habitatge, l’accés als ajuts de caire social i el saig són els àmbits que concentren el gruix de les queixes i les demandes de la ciutadania, que han crescut un 20% respecte l’any 2018.
El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, ha comparegut aquesta tarda davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per fer la presentació de l’informe corresponent a l’any 2019, on es constata que l’habitatge, l’accés als ajuts de caire social i les gestions del Saig- temes destacats del 2019- continuen sent les grans qüestions del 2020 i d’aquest principi de 2021.
Vila, ha destacat que un de cada quatre expedients del 2019 està vinculat a la problemàtica de l’habitatge, el que consolida la Institució com un referent per a la ciutadania a l’hora de defensar els seus drets en aquesta matèria. En aquest sentit, l’estudi sobre l’habitatge impulsat el 2018 es manté obert per donar resposta a la ciutadania.
En referència al saig, la Institució opina que cal repensar alguns aspectes de la llei del Saig, com els alts percentatges d’embargament, especialment davant la situació econòmica actual.
Les altes d’ofici de la CASS o els barems per poder accedir als ajuts de caire social han estat també motiu de diverses queixes, motivades per una interpretació restrictiva de la llei.
La Institució del Raonador del Ciutadà ha estat treballant els darrers mesos en un portal de transparència a través de la web, en el qual s’han fet públiques totes les despeses de la Institució, així com informació relativa al funcionament intern de l’entitat, amb la voluntat de ser el més transparents possible.
El mes de març, la seu del Raonador es traslladarà a la Casa Bauró per donar resposta als problemes d’accessibilitat que genera la ubicació actual a les persones amb mobilitat reduïda.

Related Posts