Close

Presentació Informe 2020

L’informe de l’any 2020 evidencia les problemàtiques generades per la pandèmia, que es mantenen en la línia dels darrers anys, amb els problemes d’accés a l’habitatge de lloguer al capdavant. 

El gruix dels expedients sobre habitatge els presenten dones d’entre 35 i 55 anys, treballadores del sector dels serveis i residents a les parròquies centrals.

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, va comparèixer el dilluns set de març de 2022, davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per fer la presentació de l’informe corresponent a l’any 2020, on es constata que l’habitatge, l’accés als ajuts de caire social i les gestions del Saig- temes destacats del 2020-  són les grans qüestions que preocupen la ciutadania.

Vila, va destacar que un de cada quatre expedients del 2020 estava vinculat a la problemàtica de l’habitatge, el que consolida la Institució com un referent per a la ciutadania a l’hora de defensar els seus drets en aquesta matèria. En aquest sentit, la problemàtica no ha fet més que aguditzar-se i a dia d’avui continua sent el principal motiu de consulta de les persones que acudeixen a la Institució del Raonador del Ciutadà.

La Institució pesenta, per primera vegada, un estudi que recull les dades estadístiques relatives a totes les queixes i expedients del 2020 vinculats a l’habitatge, on es recull el perfil tant del demandant com dels immobles i parròquies més afectades per aquesta problemàtica.

El 2020 ha estat un any atípic a causa de la COVID-19, i la prioritat de la Institució durant aquest temps ha estat la de garantir l’accés a la Institució a tothom. Per aquest motiu es van obrir noves vies d’accés online i es van continuar fent visites presencials- amb totes les precaucions- per aquelles persones amb dificultats per accedir a les eines telemàtiques.

Tot i que en un primer moment, quan es va decretar el confinament, hi va haver un repunt de queixes, ràpidament es van anar normalitzant, el que fa pensar que els neguits vinculats a la pandèmia i al seu impacte econòmic en la ciutadania es van canalitzar correctament a través de les institucions públiques.

Cliqueu aquí per tornar a veure la intervenció íntegra

Related Posts