Close

S’aprova la Carta de Marraqueix

En acabar el Congrés de l’Associació d’Ombudsman de la Mediterrània Francesa, que va tenir lloc del 16 al 18 de maig, els membres de l’AOMF van adoptar la Carta de Marràqueix sobre la protecció dels drets dels usuaris dels serveis públics en matèria digital.

Tenint en compte que la transformació digital està alterant les pràctiques de prestació de serveis públics i les relacions amb els usuaris, els defensors del poble i els mediadors fan recomanacions a les autoritats convidant-les a establir o actualitzar un marc legal que garanteixi els drets fonamentals dels usuaris, com ara el respecte a la privadesa, el dret d’accés a internet i a les eines informàtiques amb especial atenció a la protecció de les persones més vulnerables.

Related Posts