Close

Pas endavant per ser Institució dels Drets Humans

El 22 de setembre de 2022 una delegació de la Comissió de Venècia va entrevistar-se amb el Raonador del Ciutadà, Marc Vila.

La comissió de Venècia és un òrgan consultiu del Consell d’Europa que treballa a l’entorn de qüestions constitucionals i que té com a missió donar consells jurídics als Estats que ho desitgin per tal que puguin adaptar les seves estructures jurídiques i institucionals a les normes internacionals en matèria de democràcia, drets humans i d’Estat de dret. 

En aquest cas, la Comissió de Venècia ha estat convidada pel Govern per tal d’elaborar una opinió sobre el Raonador del Ciutadà –tant la institució com la Llei– i identificar les millores que puguin ser necessàries a fi de ser reconeguda com a Institució Nacional dels Drets Humans, una demanada llargament reivindicada per l’actual raonador. 

L’objectiu doncs, és que el Raonador del Ciutadà pugui ser una institució Nacional de Drets Humans, tal com ho suggereixen les avaluacions de l’Examen Periòdic Universal de les Nacions Unides i el Comitè de Ministres del Consell d’Europa, que recomanen que tots els països tinguin una institució nacional en la matèria. A banda, també es té la voluntat que el Raonador s’integri a la Xarxa Europea d’Institucions Nacionals de Drets Humans, que ofereix ajuda i assessorament als seus membres. 

L’opinió de la Comissió de Venècia s’elaborarà després de la visita de la delegació i el seu resultat serà aprovat durant la pròxima sessió de la Comissió, el 21 i 22 d’octubre. 

Un cop acreditada, la institució es revisaria cada 5 anys per garantir que es compleixen els requisits previstos. 

Related Posts