La salvaguarda dels Drets Humans és un servei essencial i l’objectiu primer del Raonador del Ciutadà. Per això, i mentre es mantingui la recomanació de…