INFORMACIÓ ECONÒMICA (Salari brut anual)

Raonador del Ciutadà49.883,47 €
Secretaria General/Direcció45.537,44 €
Administratius57.169,55 €
Col·laboradosrs tècnics14.350,00 €
Retribucions antiguitat15.535,52 €