POLÍTICA DE PRIVADESA

Recollida i tractament de dades personals
En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el vostre consentiment, ni se cedeixen a terceres persones. Les dades que se sol·liciten a les persones usuàries són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder proporcionar una resposta o una prestació de servei efectiva a la persona usuària.
Igualment, la finalitat de la recollida de les vostres dades, la persona responsable del tractament, l’adreça on podeu exercir els vostres drets i la durada de la conservació de les dades s’especifiquen a l’avís de privadesa vinculat a l’opció o al servei que utilitzeu.
Les dades personals recollides en aquest lloc web es tractaran únicament i exclusivament amb la finalitat descrita a l’avís de privadesa, i no s’utilitzaran per a cap altra finalitat.

Drets dels usuaris
En qualsevol moment les persones usuàries tenen dret a obtenir la confirmació de l’existència dels tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l’origen i també l’exercici de qualsevol dels drets d’accés, oposició, rectificació o supressió, segons els articles 15, 22, 23, 24 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre.
Aquests drets es poden exercir davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Carrer Dr. Vilanova núm. 15, Nova seu del Consell General, planta -5, d’Andorra la Vella – Principat d’Andorra.

Registre de fitxers
La finalitat de publicar el Registre Públic d’Inscripció de Fitxers és donar accés públic i gratuït al mateix Registre mitjançant aquest lloc web segons l’article 43 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre.
Les dades de caràcter personal incloses al Registre de Fitxers no poden ser objecte de tractament ni utilitzar-se per a finalitats altres que no siguin la d’aquesta publicació.
Queda prohibida la reproducció total o parcial, inclosa la descàrrega del contingut, a qualsevol mitjà sense l’autorització expressa de la Institució del Raonador del Ciutadà
La informació resultant de les consultes al Registre de Fitxers és merament orientativa i en cap cas la informació resultant o l’absència d’aquesta informació en aquest lloc web pressuposa la validesa jurídica dels seus continguts. Les consultes oficials i les certificacions legals s’han d’efectuar per la via legal establerta.

Dades estadístiques
Únicament, amb la finalitat d’oferir-vos un millor servei a través d’aquesta pàgina i amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús, es poden recollir les dades següents; el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i l’activitat i la freqüència d’utilització dels usuaris. Aquestes dades es podran utilitzar amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el funcionament tècnic, i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Enllaços
Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web www.raonadordelciutada.ad, i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment es poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d’altres llocs web amb www.raonadordelciutada.ad

Galetes
En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives de la persona usuària ni s’enregistren les seves adreces IP. L’ús de galetes (cookies) es reserva exclusivament per facilitar a la persona usuària l’accessibilitat al lloc web i per a estadístiques.

Legislació
La privadesa de tota la informació facilitada, tant la facilitada per la persona usuària a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i pels reglaments que la desenvolupen.

Clàusula informativa
De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer RAONADOR DEL CIUTADÀ gestionat per la Secretària General de la Institució del Raonador del Ciutadà, la finalitat del qual és la recollida d’informació per poder obrir els expedients corresponents. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és:

Placeta Sant Esteve

Casa Bauró
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra

És obligació de la persona usuària mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.