Close

Compareixença 16 de gener de 2023

LikeLiked AboutEl Raonador del Ciutadà, Marc Vila, compareix el 16 de gener de 2023 davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per fer la presentació de l’informe corresponent a l’any 2021, on es constata…

Dia Mundial dels Infants

LikeLiked About Share TweetEmbed<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=933" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Dia Mundial dels Infants

LikeLiked About Share TweetEmbed<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=932" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Dia Mundial dels Infants

LikeLiked About Share TweetEmbed<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=927" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Dia Mundial dels Infants

LikeLiked About Share TweetEmbed<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=926" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Presentació INF 2018

LikeLiked About Share TweetEmbed<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=925" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Congrés FIO

LikeLiked About Share TweetEmbed<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=899" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

presentacio inf 2017

LikeLiked About Share TweetEmbed<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=892" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>