Close

Compareixença 16 de gener de 2023

LikeLiked
About
El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, compareix el 16 de gener de 2023 davant la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per fer la presentació de l’informe corresponent a l’any 2021, on es constata que l’habitatge, continua sent el principal motiu de consulta de les persones que s’adrecen a la institució.
Share

Embed
<iframe src="https://www.raonadordelciutada.ad/wp-content/plugins/dzs-videogallery/bridge.php?action=view&dzsvideo=1457" style="width:100%; height:300px; overflow:hidden;" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Related Posts