Raonador del Ciutadà – Ombudsman

Teniu una queixa o reclamació contra una institució u òrgan d’Andorra?

 L’edifici de la Fundació a Santa Coloma.

 · 

Cañada visita la Fundació Privada Nostra Senyora de Mertitxell

El raonador de ciutadà, Xavier Cañada, ha visitat la Fundació Nostra Senyora de Meritxell per conèixer els espais de la Fundació, els seus serveis i professionals que hi treballen, com també a algunes de les persones que s’hi atenen.

A més, s’ha mantingut una reunió amb les direccions de la Fundació per parlar sobre temes relacionats amb el seguiment i l’aplicació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat.